Meer InfoAangezien ik er van overtuigd ben , dat noch de kunstenaar , noch de koper de exacte waarde van een beeld kan bepalen,
geloof ik heilig in het proces , waarbij de koper en verkoper gezamenlijk tot een uiteindelijke waarde komen.
Vandaar dat alle genoemde prijzen indicaties zijn , waarbij de gemaakte kosten en de hoeveelheid geinvesteerde uren zeker een rol spelen.
slide show

Portfolio

Hierboven een eerste impressie van mijn werk. In portfolio vind u een uitgebreide fotoreportage .